100 most common verbs in Arabic with examples

 

 Double click on any word in the displayed text to translate it immediately

 

1. قائمة الأفعال

 1. قَائِمَةُ الأَفْعَال

 2.   أَكَلَ- يَأْكُلُ

 3.  شَرِبَ - يَشْرَبُ

 4. أَخَذَ - يَأْخُذَ

 5.  تَنَاوَلَ- يَتَنَاوَلُ

 6.  قَرَأَ - يَقْرَأُ

 7.  كَتَبَ - يَكْـتُبُ

 8.   قَالَ – يَقُولُ

 9. مَشَى– يَمْشِي
   
 10. سَارَ- يَسِيرُ

 11. زار- يزور
 12.  جلس – يجلس 
 13.  أخذ - يأخذ
 14. أكل – يأكل 
 15. شرب - يشرب
 16. تناول - يتناول 
 17. قرأ – يقرأ
 18.  كتب – يكتب
 19.  درس - يدرس
 20.  تعلَّم - يتعلَّم
 21. درَّسَ - يُدَرِّسُ
 22. علَّم - يُعَلِّم
 23. ذاكر - يذاكر
 24. حفظ - يحفظ
 25. نجح - ينجح
 26. رسب - يرسب
 27. ساعد - يساعد
 28. فتح - يفتح 
 29. سكن - يسكن
 30. دخل - يدخل
 31. خرج - يخرج
 32. غسل - يغسل
 33. تكلَّم – يتكلَّم 
 34. كلَّم - يُكلِّم
 35. أمكن – يُمكن 
 36. قدر - يقدر 
 37. وقف - يقف
 38. قام – يقوم
 39. عمِل – يعمل 
 40. فعل - يفعل 
 41. نظر - ينظر 
 42. رأى - يرى 
 43. شاهد - يشاهد
 44. سمع - يسمع
 45. استمع - يستمع
 46. أعاد - يعيد 
 47. سأل- يسأل 
 48. أجاب - يجيب
 49. فهم - يفهم 
 50. عرف يعرف
 51. علم - يعلم
 52. سافر - يسافر 
 53. حجز - يحجز 
 54. وصل - يصل 
 55. غادر - يغادر 
 56. ركب - يركب 
 57. نزل ينزل 
 58. صعد- يصعد 
 59. طلع - يطلع
 60. أرسل - يرسل
 61. وجد - يجد   
 62. حضر - يحضر 
 63. لبس - يلبس 
 64. طبخ - يطبخ 
 65. لعب - يلعب 
 66. سمح - يسمح 
 67. منع - يمنع
 68. انتظر - ينتظر 
 69. استقبل - يستقبل 
 70. أسعف - يُسعِف 
 71. سلَّم - يسَـلِّم 
 72. بدأ - يبدأ 
 73. انتهى - ينتهي 
 74. اشترى - يشتري
 75.  باع - يبيع 
 76. شكر - يشكُر
 77. دعا - يدعو 
 78. قطع - يقطع 
 79. بحث - يبحث 
 80. أحضر - يُحضِر 
 81. أقام - يقيم 
 82. أغلق - يُغلق
 83. هنَّأ - يُهَنِّئ
 84. حيَّا - يُحَيِّـي
 85. وضع - يضع
 86. قدَّم - يقدِّمُ
 87. ضحك - يضحك
 88. فكَّر - يُفكِّر
 89. اتَّجه - يتَّجِه
 90. جاع- يجوع
 91. شبع - يشبع
 92. عطش - يعطش
 93. جهز - يُجهِّز
 94. عرَّف - يعرِّف 
 95. أفطر - يفطر 
 96. استعد يستعد 
 97. ربط - يربط 
 98. احتاج - يحتاج
 99.  رمى - يرمي 
 100. نام - ينام 
 101. استيقظ يستيقظ 
 102. عد - يعد 
 103. كوى - يكوي 
 104. كنس - يكنس 
 105. مسح - يمسح 
 106. قابل يقابل
 107. جمع – يجمع
 108. واجه – يواجه 
 109. امتلك - يمتلك
 110. مر – يمر
 111. استعمل – يستعمل
 112. وجَبَ – يجب
 113.  أعطى – يعطي
 114.  قبِلَ – يقبل
 115. أصبح – يُصبح
 116. عبر – يعبر
 117.  ترك – يترك
 118.  ضرب - يضرب
 119.  أدار – يُدير
 120.  وقع – يقع
 121.  حدَث – يحدث
 122.  ظنّ – يظن
 123.  أدرك – يُدرك
 124.  مات – يموت
 125.  تعشى – يتعشى
 126.  قتل – يقتل
 127.  مدّ – يمدّ
 128.  اعتقد – يعتقد
 129.  ظهر – يظهر
 130.  أبلغ – يبلغ
 131.  أعجب – يُعجب
 132.  سبق – يسبق
 133.  رفع – يرفع
 134.  صنع – يصنع
 135.  أنتج – ينتج
 136.  زرع – يزرع
 137.   تغذّى – يتغذّى
 138.  حلّ – يحلّ
 139.  حطّ – يحطّ
 140.  حقّق – يحقّق
 141.  مرِض – يمرض
 142.  وفّق – يوفق
 143.  أعلن – يعلن
 144.  صرف – يصرف
 145.  أخبر – يخبر
 146.  أنشأ – ينشئ
 147.  أتاح – يتيح
 148.  صدر – يصدر
 149.  أمِنَ – يأمن
 150.  كرر – يكرر
 151. كاتب – يكاتب